SIA TVG vispārējā privātuma politika (GDPR)

Personas dati ir jebkura informācija, ko tieši vai netieši var attiecināt uz TVG sadarbības partneriem. Kad tiek apstrādāti TVG partneru un produktu/pakalpojumu galapatērētāju personas dati, tas tiek darīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Eiropas Savienības piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī saskaņā ar šiem privātuma noteikumiem. Turklāt produktu/pakalpojumu galapatērētāju personas datus TVG izmanto tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu izvēlēto produktu/pakalpojumu piegādi un darbību.

SIA TVG privātuma aizsardzības noteikumi

Mums ir svarīga partneru un viņu klientu jeb produktu/pakalpojumu galapatērētāju privātuma un personas datu aizsardzība. TVG vienmēr ir atklāts pret saviem sadarbības partneriem, tāpēc ir sagatavojis privātuma aizsardzības noteikumus, lai zinātu – kā tiek vākti personas dati un kā un kad tie tiek izmantoti.

Kādi personas dati tiek apstrādāti

Tas, kādus tieši personas datus SIA TVG apstrādā, ir atkarīgs no konkrētā produkta vai tiešsaistes pakalpojuma. Šie ir daži piemēri tam, kādi personas dati tiek vākti:

  • Reģistrējot sadarbības partneri TVG Cloud tiešsaistes produktu/pakalpojumu piegādes platformā, mēs saglabājam sadarbības partnera pieslēguma datus, lietotāja vārdu, uzvārdu, e-pastu, kā arī apkopojam statistikas datus par lietošanas paradumiem šajā platformā ar mērķi uzlabot platformas darbību;
  • Pērkot TVG Cloud tiešsaistes produktu/pakalpojumu piegādes platformā kādu produktu vai pakalpojumu, mēs saglabājam informāciju, kas nepieciešama šī darījuma veikšanai un rēķina izrakstīšanai – produkta/pakalpojuma galapatērētāja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs vai e-pasts;
  • TVG izmanto sīkdatnes (cookies) un vāc arī datus par mājaslapas apmeklētājiem un internetā izvietoto reklāmu skatījumiem.

Kādam nolūkam tiek izmantota informācija

TVG vāc personas datus, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, izpildītu likumā noteiktās prasības un uzlabotu mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Pamatojoties uz šo informāciju, SIA TVG saviem sadarbības partneriem var nosūtīt piedāvājumus un citas ziņas, kas ir saistītas ar TVG un to partneru savstarpējo sadarbību. TVG neveic nesaistītu ziņu sūtīšanu, tāpēc tiek sūtīti ziņojumi, kuri pēc TVG ieskatiem ir visatbilstošākie. Līdzīgi kā atteikties no cita veida mārketinga sūtījumu saņemšanas, partneriem ir tiesības iebilst pret šāda veida komunikāciju, nosūtot pieprasījumu uz info@tvg.lv

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats

TVG veic personas datu apstrādi tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:

  • Datu apstrāde ir nepieciešama, lai pārdotu produktu vai noslēgtu pakalpojumu līgumu.
  • Sadarbības partneris kā datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei. Partneriem ir tiesības atsaukt piekrišanu turpmākai savu personas datu apstrādei, nosūtot TVG pieprasījumu.
  • Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai realizētu TVG likumiskās (leģitīmās) intereses, kā arī, lai varētu nodrošināt savstarpējo līgumsaistību izpildi.

Cik ilgi tiek glabāti personas dati

Lai izpildītu šajos privātuma aizsardzības noteikumos norādītos personas datu apstrādes nolūkus, TVG glabā personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš noteiktā datu apstrādes mērķa sasniegšanai, ja vien likumos nav paredzēts vai pieļaujams ilgāks glabāšanas periods. Glabāšanas periods dažādiem datu veidiem var atšķirties atkarībā no to apstrādes mērķa.

Kurš piekļūst datiem

SIA TVG ietvaros piekļuve sadarbības partneru un produkta/pakalpojuma galapatērētāja personas datiem ir tikai tiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai.

TVG nekad nepārdod personas datus trešajām personām.

Personas datu starptautiskā nosūtīšana

Visi TVG savāktie personas dati tiek uzglabāti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā vai ASV organizācijās, kuras kvalificējas Privacy Shield programmā.

Ņemot vērā informācijas tehnoloģiju pakalpojumu globālo raksturu un tehnoloģiskos risinājumus, apstrādājot personas datus, TVG izmanto mākoņpakalpojumus, kas atrodas citās valstīs. TVG izmanto globālo mākoņpakalpojumu nodrošinātāju Microsoft, Adobe pakalpojumus un Telia Latvija Datu centra pakalpojumus

Jebkura šāda starptautiska personas datu pārsūtīšana tiek veikta, ievērojot Eiropas Savienībā spēkā esošos personas datu aizsardzības likumus.

Piekļuve informācijai un tās labošana

TVG vēlas būt pārliecināti, ka personas dati, kas tiek uzglabāti, ir precīzi un atjaunoti. Sadarbības partneri var lūgt tos atjaunot, ja tie ir neprecīzi vai novecojuši. Tāpat partneriem  ir tiesības lūgt dzēst informāciju par Jums, ja nepastāv tiesisks pamats turpmākai personas datu apstrādei.

Personas datu pārziņa kontaktinformācija

TVG ir savu partneru un produktu/pakalpojumu galapatērētāju personas datu pārzinis, ar kuru var sazināties, rakstot elektroniski info@tvg.lv vai pa pastu – SIA, TVG, Mūkusalas iela 29b, Rīga LV-1004